O KampaniCíle kampaně

  1. Přivést k dárcovství krve mladé lidi, tak aby se z prvodárců mohli stát pravidelní dárci.
  2. Představit žákům, studentům a veřejnosti téma darování krve, jako zcela samozřejmou aktivitu každého zdravého člověka. 
  3. Každý z nás se může ocitnout v situaci, kdy bude potřebovat právě krevní transfuzi, popř. její deriváty. 
  4. Podpora stávajících dárců. 
  5. Uskutečňovat osvětu. 
  6. Pomáhat potřebným.

Organizátoři kampaně:

Komunitní centrum Chebsko z.s.

hlavní organizátor kampaně

Europe Ambulance Service z.s.

odborný garant projektu

TV Chebsko

hlavní mediální partner kampaně


PROČ SPOLEČNOST POTŘEBUJE DÁRCE KRVE A PROČ JI DAROVAT

➢ Jedná se o nejcennější tekutinu, kterou nelze nikterak nahradit.

➢ Darování krve je jedinečným darem člověka člověku, dárce nezištně vstupuje do léčby nemocného a pomáhá při záchraně života svojí krví.

➢ Z jednoho odběru krve lze zachránit až 3 životy, darování krve tedy má svůj smysl!

➢ V dnešní moderní době přibývá těžších operacích a zákroků, nových a vážnějších úrazů, čímž se zvyšuje potřeba krve, počet pravidelných dárců krve ale klesá.

➢ V průměru dostane každý člověk za svůj život cca. 3x krevní transfuzi a 10x lék vyrobený z krve.


DAROVÁNÍ KRVE A VÝHODY

➢ Dobrý pocit a radost z toho, že jste někomu dalšímu dali šanci na přežití.

➢ Dárce má díky pravidelnému dárcovství přehled o svém zdravotním stavu, díky vyšetření krve při odběru.

➢ Dobrovolní dárci mohou uplatnit snížení základu daně z příjmu cca. o 3 tisíce Kč.

➢ Zaměstnaný dobrovolný dárce má v den odběru právo na placené volno v zaměstnání.

➢ Odměny od zdravotní pojišťovny, příspěvky na vitamíny, vstupy zdarma, benefity, slevy.


KDY PODÁVÁME KREVNÍ TRANSFUZI

➢ Po těžkých úrazech a náročných operacích.

➢ Při těžkých otravách.

➢ Při onemocnění krve - anemie, leukemie, hemofilie, ...

➢ Léčba imunitních poruch.

➢ Při těžkých popáleninách.

➢ Při porodech.

➢ ....  v mnoha dalších případech


Projekt probíhá pod záštitou hejtmana Karlovarského kraje Mgr. Petra Kubise
KOMUNITNÍ CENTRUM CHEBSKO z.s.

organizátor projektu TV CHEBSKO

 hlavní mediální partner projektu


Europe Ambulance Service z.s.

 odborný garant projektu