O KampaniCíle kampaně

  1. Přivést k dárcovství krve mladé lidi, tak aby se z prvodárců mohli stát pravidelní dárci.
  2. Představit žákům, studentům a veřejnosti téma darování krve, jako zcela samozřejmou aktivitu každého zdravého člověka. 
  3. Každý z nás se může ocitnout v situaci, kdy bude potřebovat právě krevní transfuzi, popř. její deriváty. 
  4. Podpora stávajících dárců. 
  5. Uskutečňovat osvětu. 
  6. Pomáhat potřebným.

Organizátoři kampaně:

Komunitní centrum Chebsko z.s.

hlavní organizátor kampaně

TV Chebsko

hlavní mediální partner kampaně

PROČ SPOLEČNOST POTŘEBUJE DÁRCE KRVE A PROČ JI DAROVAT

➢ Jedná se o nejcennější tekutinu, kterou nelze nikterak nahradit.

➢ Darování krve je jedinečným darem člověka člověku, dárce nezištně vstupuje do léčby nemocného a pomáhá při záchraně života svojí krví.

➢ Z jednoho odběru krve lze zachránit až 3 životy, darování krve tedy má svůj smysl!

➢ V dnešní moderní době přibývá těžších operacích a zákroků, nových a vážnějších úrazů, čímž se zvyšuje potřeba krve, počet pravidelných dárců krve ale klesá.

➢ V průměru dostane každý člověk za svůj život cca. 3x krevní transfuzi a 10x lék vyrobený z krve.


DAROVÁNÍ KRVE A VÝHODY

➢ Dobrý pocit a radost z toho, že jste někomu dalšímu dali šanci na přežití.

➢ Dárce má díky pravidelnému dárcovství přehled o svém zdravotním stavu, díky vyšetření krve při odběru.

➢ Dobrovolní dárci mohou uplatnit snížení základu daně z příjmu cca. o 3 tisíce Kč.

➢ Zaměstnaný dobrovolný dárce má v den odběru právo na placené volno v zaměstnání.

➢ Odměny od zdravotní pojišťovny, příspěvky na vitamíny, vstupy zdarma, benefity, slevy.


KDY PODÁVÁME KREVNÍ TRANSFUZI

➢ Po těžkých úrazech a náročných operacích.

➢ Při těžkých otravách.

➢ Při onemocnění krve - anemie, leukemie, hemofilie, ...

➢ Léčba imunitních poruch.

➢ Při těžkých popáleninách.

➢ Při porodech.

➢ ....  v mnoha dalších případech


Projekt probíhá pod záštitou hejtmana Karlovarského kraje Mgr. Petra Kubise
KOMUNITNÍ CENTRUM CHEBSKO z.s.

organizátor projektu TV CHEBSKO

 hlavní mediální partner projektu