Pro Dárce

ZÁKLADNÍ INFORMACE PRO BUDOUCÍ DÁRCE

Frekvence odběrů plné krve podle současných platných pravidel v EU:

  • Ženy - 4 x do roka
  • Muži - 5 x do roka
  • Frekvence odběrů plazmy metodou plazmaferézy:
  • Celkový objem plazmy za 12 měsíců nesmí převýšit 25 l
  • Interval mezi odběry je 14 dní
  • Množství odebrané plazmy při jednom odběru jen 600 - 800ml
  • Minimální interval mezi odběrem plazmy a následným odběrem plné krve je 48 hod.
  • Minimální interval mezi odběrem plné krve a následným odběrem plazmy je 30 dní 

Postup před odběrem

Před odběrem krve nebo jejích složek není vhodné 24 hod předem pít ve větším množství alkohol a jíst tučná jídla.Také není vhodná ani velká fyzická námaha (sportovní výkon a pod.). Den před odběrem je nutné dodržovat pitný režim.
Na vlastní odběr se dárce nemusí dostavit nalačno, např. ráno je dobrá lehká netučná snídaně a zejména dostatek tekutin.
K odběru je nutné si přinést s sebou průkaz totožnosti (občanský průkaz, řidičský průkaz, cestovní pas), opakovaní dárci by neměli zapomenout legitimaci dárce krve.
U prvodárců je vhodná lékařská zpráva o způsobilosti dárce krve od praktického lékaře.
Dárce, který se dostaví na transfuzní oddělení, se zaregistruje v evidenci dárců krve. Po registraci vyplní podrobný "Dotazník pro dárce krve". Následně musí dárce podepsat tzv. "informovaný souhlas", tzn. že dle textu "poučení dárce krve" souhlasí s provedením odběru, provedením předepsaných vyšetření, že byl o celé procesu odběru řádně poučen a že souhlasí s tím, aby byl zařazen do národního registru dárců krve. Dárce také potvrzuje, že nepatří mezi osoby s rizikovým chováním vzhledem k nákaze a přenosu infekčních onemocnění, zejména AIDS (tj. provozování prostituce, narkomanie, homosexualita a pod.). Bez podepsání tohoto informovaného souhlasu nemůže být odběr proveden.
Následuje soubor fyzikálních vyšetření dárců krve (hmotnost, krevní tlak, puls, tělesná teplota), vyšetření krevního obrazu ze žilní krve (noví dárci; dárci, kteří delší dobu nebyli na odběru krve; dárci u kterých je potřeba kontrolní vyšetření krevního obrazu dle požadavků transfuzního lékaře) a orientační vyšetření moče.
Poté absolvuje dárce krve pohovor s lékařem, který rozhodne o způsobilosti dárce k darování krve. Je-li dárce způsobilý, může být proveden odběr krevních složek. V opačném případě lékař dárci doporučí další postup.
V mezidobí čekání na laboratorní výsledky a odběry je dárcům podáváno malé občerstvení.


zdroj: transfuznispolecnost.cz, Europe Ambulance Service z.s. ,  transfuzní odd. nemocnice Cheb

Dotazník dárců ke stažení zde. Můžete si vyplnit v domácím prostředí

Kritéria

Způsobilost dárce krve a jejích složek posuzuje lékař a to na základě rozboru anamnézy (zdravotní minulosti dárce), základního lékařského vyšetření a laboratorního vyšetření dárce.
V případě pochybnosti o způsobilosti dárce se vyšetření rozšíří.
Darovat krev v ČR může každá zdravá osoba ve věku 18 - 65 let, jako prvodárci se přijímají osoby do 60ti let. Dárce nemusí být občan ČR, ale měl by zde mít alespoň dlouhodobý pobyt a v každém případě s ním musí být možná dobrá komunikace v češtině.
Darovat krev nemohou osoby, které v minulosti prodělaly infekční žloutenku, zejména typu B nebo C, syfilis, tuberkulosu, břišní tyfus, některé tropické choroby. Po jiných infekčních chorobách jsou z dárcovství vyřazeny pouze dočasně (1 - 2 roky po uzdravení) - např. infekční žloutenky typu A, infekční mononukleosa, brucelosa, borelióza, kapavka a pod. Při neinfekčních chorobách různých orgánů (srdce, plíce, trávicí trakt, ledviny, játra a pod) jsou dárci zpravidla vyřazování dočasně nebo trvale, podle závažnosti onemocnění. Krev nemohou darovat osoby s nádorovým onemocněním. Po chirurgických výkonech, včetně drobných kosmetických jako je odstranění mateřského znaménka, ale i piercing a tetování, je možné darovat krev nejdříve až za 6 měsíců. Trvale vyřazeni jsou dále lidé s cukrovkou, těžkými formami alergie, lidé trpící epilepsií, hemofilici a osoby, které byli v minulosti léčeni hormony hypofýzy (podvěsku mozkového ) - např. růstovým hormonem. Z dárcovství jsou též vyloučeny osoby ze skupin se zvýšeným rizikovým chováním, zejména vzhledem k nákaze HIV, jako jsou osoby provozující prostituci, závislé na drogách a alkoholu, ale též muži, kteří provozují vzájemný pohlavní styk.
Podrobné informace o způsobilosti k dárcovství jsou k dispozici na webových stránkách Společnosti pro transfuzní lékařství ČLS JEP


https://www.transfuznispolecnost.cz/ 

Samotný odběr plné krve

Odběry se provádí do systému jednorázových plastových vaků. Tímto způsobem je zaručeno, že celý proces odběru a zpracování krve probíhá tzv. uzavřeným způsobem, kde jediný kontakt ze zevním prostředím je vpich jehly do žíly dárce.
Odběr krve by neměl trvat déle než 10 minut. Během odběru je dárce sledován odběrovou sestrou pro případ nevolnosti.
Po provedeném odběru sestra dárci ošetří místo vpichu a dárce se odebere na občerstvení. 

Po odběru

Po odběru je vhodné na transfuzní stanici setrvat alespoň 30 minut (prevence časné nevolnosti po odběru). Na úseku evidence dárce obdrží potvrzení o účasti na odběru (omluvenka) pro zaměstnavatele.
V den odběru je vhodné vynechat náročný fyzický trénink, neprovádět rizikové činnosti (práce ve výškách, potápění, horolezectví, pilot, řidič z povolání, apod.) a dodržovat řádný pitný režim. 

Kde můžete darovat krev?

V KARLOVARSKÉM KRAJI JSOU TATO ODBĚRNÁ MÍSTA:

Na těchto transfuzních stanicích se také dozvíte veškeré informace:

SOKOLOV:

Fb:  /https://www.facebook.com/transfuzkasokolov/

web: https://www.nemosok.cz/transfuzni-oddeleni-vykony/


KARLOVY VARY: 

Fb:  https://www.facebook.com/groups/636972739983488/

web: https://www.nemkv.cz/transfuzn%C3%AD-odd%C4%9Blen%C3%AD.html#!/home-tab


CHEB:

Fb: https://www.facebook.com/groups/112508523432365/

web: https://nemcheb.cz/

NEJMÉNĚ DÁRCŮ DLOUHODOBĚ REGISTRUJE NEMOCNICE CHEB